Navodila za izvajanje SEO tečaja

SEO tečaj Spletna optimizacija iz prakse je razdeljen na dva dela.

V prvem delu je 12 poglavij.
Prvi del je namenjen onsite SEO optimizaciji, drugih 12 poglavij je namenjenih offsite SEO optimizaciji (ta poglavja niso del tega tečaja).

Poglavja vključujejo:

  • razlago
  • prikaz primerov
  • dodatne namige IN
  • “domačo nalogo”, ki jo je potrebno opraviti pred začetkom novega poglavja

Idealna dinamika izvajanja tečaja je 1 ura na teden.
Čeprav se vam bo sprva zdelo, da je razlage in nalog premalo za 1 teden, se bo z vsako nadaljno uro tečaja, ta občutek spremenil (ker bo nalog in zahtevnosti vedno več). Na koncu tečaja, celoten program predvideva pribl. 2 uri dela na dan (40 ur na mesec).

Posamezno poglavje zajema v povprečju dobrih 1000 besed razlage, prikaz dveh ali več primerov, dodatne namige v svetlo sivo obarvanih poljih, označene z oznako “POZORNO PREBERITE TO:” in DOMAČE NALOGE v rdečih okvirjih, označene s številkami:

Primer namiga:

Primer domače naloge iz prvega poglavja SEO tečaja:

Na koncu vsakega poglavja se nahaja poziv k prebiranju odgovorov na vprašanja ostalih uporabnikov tečaja oz. poziv k oddaji svojega vprašanja (v kolikor med že objavljenimi odgovori na postavljena vprašanja ne najdete vašega vprašanja).