SEO članki [Primerjava med različnimi vrstami & njihovimi vplivi na SEO]

SEO članki so (širok) pojem, ki ga tisti, ki izvajamo SEO optimizacijo, uporabljamo ob čisto različnih priložnostih. Eni pod izrazom SEO članki govorijo o onsite SEO člankih, precej jih pod pojmom SEO članek razume članke za offsite SEO. Nekateri pa med SEO članke uvrščajo celo PR članke in pa vsa besedila, ki bi naj bila objavljena na neki spletni strani (npr. tekst na vstopni strani, na pristajalnih straneh, itd…).

Spodaj je prikazana primerjava med različnimi vrstami SEO člankov, zraven vsake slike pa je napisana tudi razlaga značilnosti posameznega SEO članka. In tudi, kakšen je namen in efekt posameznega SEO članka.

Vrste in primeri SEO člankov

Načeloma se SEO članki delijo na onsite SEO in offsite SEO članke.

Offsite SEO članki

enostavni seo članki

Enostavni SEO članki za offsite SEO

Enostavni SEO članki so ponavadi teksti, ki so dolgi približno 300 besed in so v največ primerih namenjeni temu, da se objavljajo na vseh drugih spletnih straneh, samo ne na spletni strani tistega na katerega “kažejo” povratne povezave v članku.

Zato se tem člankom tudi reče “offsite SEO članki”, ker so namenjeni za objavljanje na internetu izven vaše spletne strani (offsite).

Super poenostavljeni primeri teh offsite SEO člankov ponavadi ne vsebujejo več poglavij, imajo med 250 do 300 besed, nimajo nobene slike, nimajo osnovno optimiziranega SEO naslova in meta opisa. Za te SEO članke je tudi značilno, da so največkrat objavljeni na spletnih straneh z “mešanimi” spletnimi vsebinami, zato jih v svojem SEO tečaju, imenujem “zmešanci”.

zahtevni seo članki

Zahtevnejši SEO članki za offsite SEO

Zahtevnejši SEO članki za offsite SEO so ponavadi daljši (med 1000 in 2000 besed), vsebujejo sliko in tudi video vsebino, struktura članka je zasnovana na več poglavij, vsebujejo interne linke na druge članke, objavljene na isti spletni strani ter zunanje (offsite) linke na url-je backlinkanih spletnih strani.

Zahtevnejši offsite SEO članki so pisani unikatno, polno SEO optimizirani (npr. preko vtičnika Yoast) in ponavadi vezani na eno tematiko.

Zahtevnejši offsite SEO članki so lahko SEO optimizirani za dolgorepe ključne ebsede (npr. v primeru, ko želite za eno, targetirano ključno besedo, zasedati na Googlu celotno vertikalo prikazov na SERP-u) ali generične ključne besede (npr. ko želite s svojim pisanjem testirati kako dobro znate onsite SEO pisati članke za težke ključne besede).

Ponavadi se na offsite SEO članke ne gradijo povratne povezave, v primeru ko pa se, pa se to imenuje t.i. tier II backlinking – ki pomeni, da dvigujete avtoriteto člankom, ki s povratnimi povezavami kažejo na vaše članke na money site spletnih straneh.

Efekt zahtevnejših člankov na SEO je v primerjavi z enostavnejšimi članki za SEO, večji zaradi tega, ker je napisana vsebina, bolj poglobljena, kakovostno spisan offsite SEO članek se uvrsti tudi visoko v iskalniku Google, posledično pa na povratne povezave v članku, klikne več ljudi. S čimer bi naj povratna povezava takšnega članka bila močnejša.

Najmočnejši, iz vidika efekta na SEO optimizacijo, bi naj bili zahtevnejši SEO članki, ki se v celoti dotikajo tematike v kateri nastopa internetna stran, na katero kažejo povratne povezave znotraj takšnega članka.

guest posting seo clanki no money site

Guest posting SEO članki na tematsko NESORODNIH money site straneh

To so SEO članki, ki so objavljeni na t.i. money site straneh (to so spletne strani, ki se, za razliko od zgornjih enostavnih in zahtevnejših offsite SEO člankov, monetizirajo), a so objavljeni na tematsko nesorodnih spletnih straneh.

Iz vidika SEO optimizacije bi naj bili ti članki močnejši od enostavnih in zahtevnejših offsite SEO člankov, ki so ponavadi objavljani na grafično nedodelanih spletnih straneh (ki tudi nimajo pravih fizičnih naslovov, kontaktnih podatkov, dokaza o vpetosti v socialna omrežja, itd…) zato, ker so objavljeni na money site straneh, za katere “skrbi” prava, fizična oseba oz. podjetje.

Guest posting članki na tematsko nesorodnih money site spletnih straneh se lahko na neki internetni strani pojavijo kot ločena, neodvisna zgodba od ostale zgodbe na spletni strani (z namenom, da ne skazijo zgodbe obstoječe spletne strani), lahko pa so vkomponirani v obstoječo zgodbo (npr. v primerih, ko gre za skupno sodelovanje dveh različnih avtorjev na spletu).

Na sliki gostujem s svojimi gostujočimi SEO članki na spletni strani Trnulja, v tematiki Digitalni marketing, zato, ker skupaj s posestvom Trnulja izvajam predavanja na temo digitalnega marketinga, na njihovem posestvu.

guest posting seo članek money site

Guest posting SEO članki na tematsko SORODNIH money site straneh

Guest posting SEO članki na tematsko sorodnih money site spletnih straneh, bi naj iz vidika gradnje povratnih povezav in SEO, imeli največjo težo/moč. To so članki, ki jih kot gostujoči avtor, objavljate na spletnih straneh drugih lastnikov internetnih strani, pri čemer gostujoča spletna stran nastopa v isti panogi kot nastopate sami.

Načeloma je za gostujoče SEO članke na money site spletnih straneh drugih lastnikov, v isti panogi kot nastopate sami s svojo internetno stranjo, najtežje doseči objavo, saj podjetja, ki delujejo v isti panogi kot vi sami, niso zainetersirana za izmenjavo povratnih povezav. In na sploh kakršnokoli omenjanje vašega podjetja na njihovih spletnih straneh.

Zato veljajo guest posting SEO članki na tematsko sorodnih money site straneh za najmočnejše, ker v svetu spletne optimizacije, velja preprosto pravilo, da: “težje kot je dobiti neko povratno povezavo iz druge spletne strani, bolj močna bi naj ta bila”.

pr članki

PR članki

PR članki so kombinacijo reklamnih in uporabnih vsebin, ki jih podjetja objavljajo na največjih, ciljanih splentih portalih in v medijskih hišah.

PR članki imajo v svetu spletnega marketinga več namenov.

Po eni strani se s PR članki povečuje prepoznavnost blagovne znamke (t.i. branding), hkrati pa se s PR članki dosega tudi večja obiskanost spletnih strani, ki pr članke naročajo pri različnih medijskih hišah in na spletnih portalih.

Iz vidika SEO optimizacije so PR članki dodana vrednost optimizaciji posamezne spletne strani v kolikor vsebujejo (dofollow) backlink (povratno povezavo) na url naslov spletne strani, ki tak PR članek tudi naroča.

Na sliki je prikazan PR članek, objavljen na medijskem portalu Celje.info. Ker je v njem zgrajena povratna povezava (backlink) na spletno stran avtorja (t.j. ebonitete.si, katerih storitev je analiza poslovanja podjetij, vir na dnu članka), predstavlja ta povratna povezana SEO dodano vrednost za spletno stran ebonitete.si.

PR članki so priljubljena SEO metoda številnih SEO agencij, vendar si jih zaradi narave objav in njihove cene, praviloma lahko privoščijo le tista podjetja, ki za spletno optimizacijo namenjajo višje budžete. Časovni okvir trajanja efekta povratne povezave iz PR člankov je “predmet številnih SEO debat”.

Onsite SEO članki

onsite seo članek

Onsite SEO članki za objavo na blogih money site spletnih strani

Onsite članki, primerni za objave na blogih, “pravih” money site spletnih strani, so SEO članki takrat, ko upoštevajo aktualna pravila SEO optimizacije. Onsite SEO članke je priporočljivo, v odvisnosti od targetiranih ključnih besed, zasnovati kot “evergreen spletne vsebine” z namenom, da jih nekaj mesecev po objavi dodatno izboljšujete in s tem ohranjate visoke uvrstitve vaših onsite SEO člankov na Googlu, tudi v prihodnosti.

Efekt onsite SEO člankov na SEO optimizacijo se kaže predvsem skozi vedno večji seštevek klikov na vaše članke, (ob pogoju, da je teh člankov napisanih več in, da vam jih uspe dlje časa obdržati na prvi strani Googla), sicer pa se učinek teh člankov na SEO pozna tudi skozi interne linke, ki iz teh člankov “kažejo” nazaj na vaše najpomembnejše url naslove (ki so ponavadi optimizirani na nakupne in profitabilne ključne besede).

Onsite SEO članki so v največji meri članki, ki zasledujejo informativni iskalni namen.

Round up članki

Round up članki so vrsta SEO člankov, s katerimi zraven SEO optimizacijskih ciljev, dosegate še ostale marketinške cilje (predvsem večji doseg teh člankov na družabnih omrežjih).

Round up vsebina je članek, v ustvarjanje katerega povabite več udeležencev hkrati. Udeležencem pošljete nekaj osnovnih vprašanj o tematiki o kateri bo govoril članek in vsak od udeležencev (ponavadi so to strokovnjaki in influencerji) poda svoje odgovore na postavljena vprašanja.

Na ta način pridobite zelo hitro večjo količino vsebine, s čimer je vaš članek napisan hitro in z razgibanimi izkušnjami različnih strokovnjakov. Tak članek nato SEO optimizirate, da se uvrsti visoko v iskalniku Google, hkrati pa tak članek promovirate tudi na socialnih omrežjih (tako, da označite (tagate) soustvarjalce vsebine. S čimer članek pridobi večjo viralnost in večji doseg na socialnem omrežju.

Da bi pridobili čim več sodelujočih v vaš round up članek, jim omogočite povratno povezavo iz njihovih odgovorov na njihove profile socialnih omrežij in njihove internetne strani.

Round up članek lahko napišete na posebej temu namenjenem url naslovu (ti so ponavadi SEO optimizirani za ključne besede “izkušnje, mnenja, izjave strank,…” ali pa dodate poglavje z izjavami, mnenji, izkušnjami k že obstoječim spletnim vsebinam (npr. na pristajalne strani) in s tem še podkrepite svojo ponudbeno pristajalno stran.

Na sliki je primer vrhunsko spisanega SEO članka na temo kompenzacij in pobota terjatev na spletni strani prvafina.si (ki ga je nedvomno smiselno dopolniti s poglavjem v obliki round uo vsebine – še posebej, ker sta ključni besedi “medsebojna kompenzacija” in “pobot terjatev” tako informativni kot tudi nakupni. Informativni namen članka zadovoljuje že spisana vsebina, nakupni namen pa bi utegnile “sprožiti” npr. “izjave strank”.

Statistični SEO članki

Statistični SEO članki so vsebine, ki prikazujejo zanimive statistične podatke in informacije o panogi v kateri deluje vaše podjetje.

Namen statističnih člankov je, da postane vaša spletna stran, skozi redno objavljanje zanimivih statistik iz vaše panoge, kredibilen vir informacij o vaši panogi.

Bolj kot bodo vaši podatki v statističnih člankih relevantni in zanimivi, več obiskovalcev jih bo s časom uporabljalo pri pripravi svojih spletnih vsebin (npr. blogerji, novinarji, influencerji,…),s čimer bo vaša spletna stran pridobivala t.i. “naravne/organske” povratne povezave.

Bolj kot se boste v svojih statističnih člankih potrudili predstavljati unikatne in nekomercialno usmerjene informacije, od več obiskovalcev si lahko obetate, da vas bodo navajali kot vir uporabnih informacij o vaši panogi.

Statističen SEO članek je ponavadi optimiziran za ključne besede, kot so “podatki, informacije, statistike”, v tujini pa za besede, kot so “stats, data, studies, itd…”.

Statističen SEO članek lahko ustvarite na samostojnem url naslovu ali pa poglavje s statističnimi podatki pripojite že obstoječi vaši informativni vsebini (ponavadi ni dobro, če statistične informacije pripojite vašim ponudbenim vsebinam, ker boste s tem zmanjšali sklicevanje drugih na vaše podatke (ker vam drugi v večini primerov ne bodo želeli delati reklame)).

Za večjo uporabno vrednost statističnega SEO članka, zložite statistične podatke v članku, po poglavjih.

Na sliki je prikazan primer kazala, ki je nastal na podlagi strukture poglavij v članku.

Tags: No tags