Ključne besede [razumevanje razlik med njimi] – 2.del SEO tečaja

Kaj se boste naučili

V tem poglavju boste spoznali kako pomembno je pri optimizaciji spletnih strani, razumevanje razlik med ključnimi besedami, ki jih uporabniki Googla, vtipkujejo v iskalnik ali izgovarjajo v Google pomočnika (Google assistant).

Čemu to koristi

Boljše kot boste razumeli razlike med posameznimi ključnimi besedami, lažje boste optimizirali posamezne spletne vsebine za njih, posledično pa bodo vaše vsebine uvrščane v iskalniku Google, višje in hitreje.

Slika pojmov, povezanih s ključnimi besedami

kljucne besede razumevanje
Osnovno pojmovanje vseh tipov razlik med ključnimi besedami

Razlaga pojmov, povezanih s ključnimi besedami

Točka ena – ključne besede (keywords = KW) se med seboj razlikujejo (na 4 različne načine – štirje zaokroženi kvadratki na sliki).

kljucne besede
Pojmovanje razlik med generičnimi in dolgorepimi ključnimi besedami.

Najbolj znano razlikovanje ključnih besed je to, da se te ločijo na generične (generic – točka 2) in long tail (t.i. dolgorepe ključne besede.

Glavne značilnosti generičnih ključnih besed so naslednje:

 • to so eno ali dvobesedne zveze (npr. radiatorji, sedežne garniture, meso, omara, ceste, vreme, poceni oblačila,…)
 • za njih je značilen visok iskalni volumen (kar pomeni, da jih ogromno uporabnikov Googla, na mesec, vtipka ali izgovori v Google)
 • ker jih uporablja ogromno uporabnikov Googla, je zanje značilna visoka konkurenca (ogromno uporabnikov Googla, npr. podjetij se zanima zanje)
 • zaradi tega, ker so ogromno krat uporabljane in imajo visok volumen iskanj, bo za uvrstitev spletnih strani na Googlu, s temi ključnimi besedami, potrebno dvoje vrst znanj (t.j. onsite SEO optimizacija in offsite SEO optimizacija). O teh dveh pojmih, v tej fazi tečaja, ni potrebno vedeti še nič. Podrobna razlaga obeh pojmov sledi v nadaljevanju tečaja, sicer pa podrobnosti o obeh vrstah optimizacije najdete na povezavah.
 • zaradi vseh zapisanih lastnosti generičnih ključnih besed, jih precej SEO strokovnjakov, imenuje tudi težke ali pa splošne ključne besede
 • za generične ključne besede je značilno, da je iz njih težko razbrati namen uporabnika, ki posamezno besedo izgovori ali vtipka v Google. (Primer: če nekdo vtipka v Google besedo “radiatorji”, ne vemo ali tega zanima ponudba radiatorjev, vrste radiatorjev, monter radiatorjev, ali morda piše seminarsko nalogo o radiatorjih, itd…). Daljša kot je ključna beseda, lažje je odkriti t.i. namen uporabnika, ki jo je ta vtipkal v Google (npr. za ključno besedo “najcenejši radiatorji maribor montaža”, lahko hitro ocenimo, da tega uporabnika Googla zanima montaža najcenejših radiatorjev v Mariboru).

Za long tail ključne besede, veljajo ravno nasprotne značilnosti od generičnih. To so:

 • dolgorepe ključne besede so ponavadi od 4 besednih zvez naprej
 • zanje je značilen majhen iskalni volumen (na Googlu jih uporablja bistveno manj uporabnikov, ker smo pač ljudje, po naravi bitja, ki želimo vtipkati čimmanj in dobiti čim boljši rezultat)
 • ker jih vtipka manj ljudi, je za dolgorepe ključne besede, manj zanimanja, posledično to pomeni, da je na dolgorepih ključnih besedah, nizka konkurenca
 • ker je pri rabi dolgorepih ključnih besed, manj konkurence, je spletne vsebine, optimizirane za dolgorepe ključne besede, lažje uvrstiti na prvo stran Googla.
 • zaradi tega, ker so dolgorepe ključne besede, “lahke”, bo izmed vseh potrebnih SEO znanj, za njihovo uvrstitev na Googlu, zadoščalo poznavanje samo onsite SEO optimizacije (offsite SEO znanja, kot pri uvrščanju generičnih ključnih besed, ne bodo potrebna).
 • dolgorepe ključne besede SEO strokovnjaki imenujejo tudi “lahke”
 • spletne vsebine, optimizirane za lahke ključne besede, bomo, v nadaljevanju, ocenjevali s preprosto “redovalnico”. Vsebine, ki bodo uvrščene od prvega do petega mesta, bomo pobarvali z zeleno in jim dodelili oceno 5.
  Vsebine, ki bodo uvrščene od šestega do 20. mesta na Googlu, bomo pobarvali z rumeno in jim dodelili oceno 4.
  Vsebine, ki bodo uvrščene od 21. mesta naprej, si zaslužijo rdečo barvo, oceno tri in jih bomo ponavljali.

Točka 4 – drugo razlikovanje ključnih besed je njihovo razlikovanje glede na namen uporabnika Googla (t.i. search intent).

tipi kljucnih besed
Opomba: Na sliki so prikazani 3 osnovni tipi ključnih besed. Zraven teh obstaja še cela vrsta drugih tipov ključnih besed (npr. brandirane ključne besede, primerjalne ključne besede (review kw), izkustvene ključne besede (mnenja, izkušnje,…), geo lokacijske besede,…

Bolj kot iz ključne besede razberete ustrezen namen uporabnika, ki se skriva za vtipkanjem besede v Googlu, bolj natančno lahko pripravite ustrezno spletno vsebino (ki bo, posledično, tudi višje uvrščena v iskalniku, saj si Google prizadeva na prvih mestih iskalnika, prikazovati tiste spletne vsebine, ki najboljše zadovoljujejo namen njegovih uporabnikov).

Glavni in najbolj znani nameni uporabnikov Googla, so, da uporabniki Googla, le tega, uporabljajo za iskanje informacij, za iskanje lokacij in za nakupe. Zato so najbolj znani trije tipi ključnih besed:

 • informativne ključne besede (npr. kako dolga je slovenska obala)
 • navigacijske ključne besede (npr. kje pojesti najboljšo pizzo)
 • nakupne (npr. poceni vgradne omare maribor)

Ker razumete, da uporabniki Googla, besede vtipkajo ali izgovarjajo v Google, z različnimi nameni, boste zanje, posledično, pripravljali različne vrste spletnih vsebin (točka 5).

Točka 5 – vrste spletnih vsebin, primernih za pripravo, glede na tip posameznih ključnih besed (iz točke 4)

vrste spletnih vsebin
Opomba: K zgornjim, najbolj prepoznanim vrstam spletnih vsebin, lahko prištejete še druge vrste spletnih vsebin, ki jih Google indeksira. Npr. pdf vsebine, tag oznake, podcaste,…

YouTube – za posamezne ključne besede je najbolj primerno, da pripravite video vsebino (npr. ključna beseda “vodena meditacija”)
Blog post – za posamezne ključne besede je najbolj primerno, da pripravite zapis na blog (npr. ključna beseda “kako optimizirati spletno stran”)
CP = category page, za posamezne ključne besede je najbolj primerno, da pripravite kategorijo (izdelkov ali npr. blog zapisov). Npr. ključna beseda “jedilni servisi”
HP = home page oz. vstopna stran, za posamezne ključne besede je najbolj primerno, da pripravite vstopne spletne strani (npr. ključna beseda “izdelava spletnih strani”
LP – landing page oz. pristajalna stran, za posamezne ključne besede je najbolj primerno, da pripravite pristajalne strani na katerih je vaša ponudba (npr. ključna beseda “montaža pohištva”)
About us = stran o nas, za katero pripravite (SEO optimizirano) vsebino o vas (ekipi, zaposlenih, vas samih,…)

Točka 6 in 7 – ključne besede se ločijo tudi na primarne in sekundarne:

primarne sekundarne ključne besede

Ko boste, v nadaljevanju tečaja, znali SEO optimizirati spletne vsebine za posamezne ključne besede, si sigurno ne boste želeli optimizirati oz. pisati vedno nove spletne vsebine, za vsako ključno besedo, posebej.

Primarne ključne besede so tiste, ki imajo v sklopu “podobnih” ključnih besed, najvišji iskalni volumen, sekundarne ključne besede pa so primarni podobne. In za te besede boste optimizirali isto spletno vsebino, kot za primarne ključne besede.

Na ta način boste postopek optimizacije spletnih strani precej pohitrili, ker boste eno spletno vsebino, optimizirali za več ključnih besed hkrati (npr. 5 besed), namesto, da bi morali za vsako targetirano ključno besedo, pisati svojo vsebino.

Poglejte primer: na naši spletni strani Seo-Praktik.si, je primarna ključna beseda “optimizacija spletnih strani”, ki ima iskalni volumen 720 iskanj na mesec, ostale, podobne besede, pa so sekundarne:

Tako za primarno kot vse sekundarne ključne besede, je optimizirana vstopna spletna vsebina (home page) na url naslovu https://www.seo-praktik.si.

Bonus

Večina SEO tečajev, ki pojasnjuje razlago ključnih besed, uči pojmovanje ključnih besed, na podoben način, kot je opisano zgoraj. Če se boste analiziranja ključnih besed, lotili “samo” po zgoraj opisani metodi, se bo prej ali slej zgodilo, da v eni in isti panogi, vsi SEO ustvarjalci, optimizirate spletne vsebine, za iste targetirane ključne besede. Zato je priporočljivo, da ključne besede razumete še na drugačne načine.

Zraven zgoraj opisanih značilnosti različnih tipov ključnih besed, obstaja še razlikovanje ključnih besed po drugih značilnostih:

 • dolgoročne (t.i. evergreen ključne besede) in kratkoročne (sezonskimi) ključne besede (za katere je značilno, da so aktualne samo določen del leta)
 • ključne besede, ki definirajo produkte (npr. kolo z otroškim sedežem)
 • ključne besede v povezavi z blagovno znamko (npr. heineken 6 pack)
 • sinonimi
 • množinske besede

POZORNO PREBERITE TO:
Ko boste začeli z analiziranjem ključnih besed, jih boste našli več kot jih za začetek sploh potrebujete in več kot lahko zanje sploh pripravite spletnih vsebin. Zato je priporočljivo, da si najdene ključne besede sortirate tudi po prioritetah. Pri čemer naj ne bo edina prioriteta pri izboru ključnih besed zgolj višina njihovega iskalnega volumna, ampak tudi proftabilnost in SEO težavnost posamezne besede.

DOMAČA NALOGA št.2:
Prvi del:
Izdelajte PRVO analizo ključnih besed za svojo panogo.
Odprite si Googlov Sheet dokument (ali excell razredelnice) in pripravite zavihke za naslednje sklope ključnih besed:
1. zavihek za brand name ključne besede
2. zavihek za generične ključne besede
3. zavihek za long tail ključne besede
4. zavihek za raziskavo vprašanj na podlagi ključnih besed
5. zavihek za raziskavo konkurenčnih spletnih strani
6. zavihek za search intent raziskavo

Slika:

Drugi del:
Pred vse ustvarjene zavihke dodajte še en prazen zavihek, ki ga poimenujte SERP Checking. V ta zavihek boste po naslednjih poglavjih umestili tiste ključne besede iz vaše raziskave ključnih besed za katere boste želeli začeti izvajati SEO kampanjo.
Celotna slika vseh ustvarjenih zavihkov pred naslednjim korakom naj zgleda tako:

Če imate dodatna vprašanja iz tega poglavja, preverite že objavljena vprašanja in odgovore na tej povezavi ali pošljite svoje vprašanje.

Dodatne informacije:

Ključne besede – Kompleten vodič za iskanje in analizo

>>> Prejšnje poglavje >>> Kaj je SEO optimizacija spletnih strani

>>> Naslednje poglavje >>> SEO orodja za iskanje ključnih besed

Tags: No tags